• +421 48 412 62 77

  • info@sophi-invest.sk

Spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s.

vznikla v roku 2005 a postupným rozširovaním svojich služieb dnes zamestnáva vyše 10 skúsených odborníkov v oblastiach projektového manažmentu, manažérskeho poradenstva (obchod, marketing, starostlivosť o zákazníkov, riadenie ľudských zdrojov, procesné riadenie), investičného poradenstva, vedenia účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy a správy nehnuteľností.

NAŠE SLUŽBY

Náš tím

SOPHISTIC INVESTMENT a.s.

Horná 23, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36 635 936 | IČ DPH: SK 2021960677
Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 815/S
Tel.: +421 48 412 62 77 | Mobil: +421 918 058 942 | Email: info@sophi-invest.sk