O nás

Spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s. vznikla v roku 2005 a postupným rozširovaním svojich služieb dnes zamestnáva vyše 15 skúsených odborníkov, poradcov a projektových manažérov s rôznymi ekonomickými, podnikateľskými a projektovými špecializáciami. Našou víziou je pomáhať klientom pri budovaní zdravých, funkčných a transparentných interných systémov a hľadaní spôsobov optimálneho riadenia a hospodárenia ich spoločností, alebo projektov. Našou prioritou je kvalita práce, ktorej základom je dokonalé pochopenie klienta a jeho potrieb.

Účtovníctvo, dane a mzdy

• Vedenie účtovníctva
• Spracovanie podkladov pre daňové priznania (DPH, DzP, iné) a súvisiace daňové poradenstvo
• Mzdy a personalistika
• Transferové oceňovanie

Podnikateľské poradenstvo

• Manažérske poradenstvo
• Marketingové poradenstvo
• Poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov
• Poradenstvo v IT
• Tvorba a úprava biznis plánov (investičných zámerov)
• Finančno-ekonomická analýza podniku
• Ochrana osobných údajov (GDPR)

Development a správa nehnuteľností

• Strategické plánovanie rozvoja nehnuteľností
• Starostlivosť o nájomníkov a dodávateľov
• Kontrola stavu objektov
• Opravy a údržba
• Rozúčtovanie a administratíva
• Zabezpečenie doplnkových služieb súvisiacich so správou nehnuteľností

Princípy spolupráce s našimi klientmi

Odbornosť, dokonalá orientácia v príslušnej legislatíve a neustále vzdelávanie sa sú pre nás úplne prirodzené. Uvedomujeme si, že samotné vzdelanie nestačí. Preto sa snažíme naše odborné znalosti správne použiť na hľadanie najvhodnejších riešení pre klientov. Naše viac ako desaťročné skúsenosti sú dôležitým predpokladom, aby výsledky našej práce dosahovali vysokú úroveň štandardov kvality.

Aby sme mohli byť dobrými poradcami musíme byť vnímavými a pozornými poslucháčmi, so schopnosťou správne pochopiť požiadavky a potreby klientov a na základe toho hľadať správne riešenia. Dôvera zo strany zamestnancov, klientov, všetkých osôb a organizácií spojených s našou firmou je pre nás veľmi cenná a je zároveň silou, ktorá nás formuje. Dôveru dáva ľuďom konanie, ktoré je zamerané na dobro všetkých zúčastnených.

Zodpovednosť voči klientovi pre nás znamená pomáhať mu s maximálnym nasadením. Uvedomujeme si však aj svoju spoločenskú zodpovednosť. Od toho sa odvíja dôslednosť v dodržiavaní etických princípov, integrita celého tímu a každého zamestnanca osobitne.

Sme presvedčení, že základom kvalitnej a zmysluplnej práce sú vysoké nároky na ľudí bez ich preťažovania, so zameraním na ich individualitu a jedinečnosť. Rozdielne schopnosti a vlastnosti ľudí spolupracujúcich v tíme sú ideálnym predpokladom pre vzájomný úžitok a najmä prínos pre klientov.


SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
IČO: 36 635 936
IČ DPH: SK 2021960677

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica,
oddiel: Sa, vložka č.: 815/S


SÍDLO: SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
Horná 23
974 01 Banská Bystrica

INFO: Tel.: +421 48 412 62 77
E-mail: info@sophi-invest.sk

PREVÁDZKA: SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
Dunajská 48
811 08 Bratislava

INFO: Tel.: +421 48 412 62 77
E-mail: info@sophi-invest.sk